# دل_نوشته_ها

یه سال دیگه پیرتر شدم!!!

...همچنان به دنبال سراب زندگی سرگردانم     و    "کسی نمیداند کدامین روز میمیرم"          در سکوتی ظالمانه,سیاه میپوشم            و بیقرار عزیزانم میگریم.                  چقدر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 3 بازدید

بی بی جون یادت به خیر و روحت شاد!

                                                                                     عجب رسمیه رسم زمونه        قصه برگ و باد خزونهمیرن آدما از اونا فقطخاطره هاشون به جا میمونهکجاست اون ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 7 بازدید