# دل_نوشته_ها

یه سال دیگه پیرتر شدم!!!

...همچنان به دنبال سراب زندگی سرگردانم     و    "کسی نمیداند کدامین روز میمیرم"          در سکوتی ظالمانه,سیاه میپوشم            و بیقرار عزیزانم میگریم.                  چقدر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید