# دل_نوشته_ها

بی بی جون یادت به خیر و روحت شاد!

                                                                                     عجب رسمیه رسم زمونه        قصه برگ و باد خزونهمیرن آدما از اونا فقطخاطره هاشون به جا میمونهکجاست اون ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 10 بازدید